Wallet bijstorting – dépôt Wallet

SoePurA werkt ook met een prepaid klantenkaart van €100,00

Telkens je €100,00 bijstort (en alleen dan) krijg je een tegenwaarde van €105,00.

Deze Wallet kan je gebruiken om soep aan te kopen.

Om bij te storten, ga naar je account.

____________________

 

SoePurA fonctionne également avec une carte de fidélité prépayée de €100,00.

Chaque fois que vous déposez €100,00 (et seulement alors) vous recevrez une contre-valeur de €105,00.

Vous pouvez utiliser ce Wallet pour achter de la soupe.

Pour recharger, rendez-vous sur votre account.